Spoznajte metode za naravno zračenje prostorov

Zračenje prostorov je neločljivo povezano z zdravjem in dobrim počutjem stanovalcev oz. uporabnikov prostorov. Cilj zračenja je, da se iz prostora odstrani izrabljen zrak, saj ta vsebuje škodljive snovi kot so plin, prah in vlaga in se v prostor istočasno dovaja svež in čist zrak.

Poznamo naravne in mehanske metode zračenja prostorov.

Do naravnega prezračevanja pride:

  •  ko imamo temperaturne razlike in
  •  razlike v tlaku.

Zrak se giba od mesta z višjim tlakom proti mestu z nižjim tlakom.

Temperatura zraka je v notranjosti objekta, sploh pozimi, običajno višja kot zunaj, hladen zrak pa je gostejši od toplega, kar sproži gibanje zraka. Tako sta izpolnjena oba pogoja za naravno prezračevanje.

4 načini za naravno zračenje prostorov

Odprite okna

Najbolj varčen, preprost in okolju prijazen način je zračenje z odpiranjem oken. Zračimo zjutraj in zvečer 3-5min, okna pa široko odpremo. Najbolje je, da ustvarimo prepih, da se zrak prej zamenja. Seveda prepih ni prijeten, niti ni koristen za zdravje, zato je najbolje, da prostor na ta način prezračimo, ko v prostoru ni ljudi.

Odpiranje oken na kip ni ustrezno in je tudi energetsko precej potratno, sploh pozimi. Če bi želeli ustrezno prezračiti prostor z odpitimi okni na kip, bi moralo biti okno ob zaprtih vratih, odprto med 30-60min.

Seveda pa ne prezračujemo za vsako ceno. V primeru, da je zunaj veliko vlage ali ko se pozimi pojavi inverzija, se smog in slab zrak zadržuje v kotlinah. Takrat se prezračevanje odsvetuje, saj je v teh primerih zrak zunaj slabše kakovosti kot v prostoru.

 

Naredite odprtine v fasado stavbe

Naravno prezračevanje prostorov lahko poteka tudi preko odprtin, ki so narejene v ovoju (fasadi) stavbe.

Običajno so odprtine v ovoju stavbe narejene v garažah, kleteh, podstrešjih in so torej namenjene prezračevanju teh prostorov. Odprtine v ovoju stavbe se naredi tam, kjer so prostori težje dostopni ali pa nimajo oken. V odprtine v ovoju stavbe se običajno vgradi rešetke za zračnike. Njihov namen pa je stalno zračenje prostora, hkrati pa zaradi zaščitne mrežice na rešetki, notranjost prostorov zaščitite pred zunanjimi vplivi (dež, miši, polhi, insekti,…). Različne rešetke za zračnike lahko najdete v spletni trgovini TRGO-MOKK.

 

Vgradite rešetko za vrata

Tudi vgradnja rešetke v vrata kopalnice je eden od pogostejših načinov naravnega prezračevanja prostorov. Kot že omenjeno omogoča zračenje zaradi razlik v tlaku. Rešetko za vrata običajno vgradimo v vrata kopalnice. Velikost rešetke se določi glede na velikost kopalnice in seveda glede na dimenzijo vrat kopalnice. Kadar v kopalnici nimamo vgrajenega ventilatorja je bolje, da izberemo večjo rešetko za vrata. Ker je rešetka za vrata vidna iz obeh strani ima na drugi strani tudi protiokvir. Zaradi svoje konstrukcije onemogoča vdiranje svetlobe in hrupa. Če vas rešetka za vrata zanima, lahko več o tem izdelku ali drugih izdelkih za prezračevanje MOKK-VENT preberete na spletni strani TRGO-MOKK.

 

Uporabite zelene rastline

Pri prezračevanju prostorov pa ne smemo pozabiti na delo, ki ga pri čiščenju zraka, za nas opravijo zelene rastline. Zelene rastline s pomočjo fotosinteze in celičnega dihanja zmanjšujejo količino strupenih snovi, gliv in bakterij v zraku. V kolikor imamo v prostoru le nekaj zelenih rastlin se bistveno zmanjša prisotnost formaldehida v zraku. Formaldehid je strupena snov, ki jo najdemo tudi v izdelkih, ki jih uporabljamo vsakodnevno. Kot čistilke zraka so poznane: bršljan, ficus benjamina, filodendron in dracaena, flamingovec, idr..

Prednosti naravnega prezračevanja prostorov

  • Nižji stroški, saj se ne potrebuje električne energije.
  • Vzdrževanje ni potrebno. Razen v primeru, ko je potrebno očistiti mrežico na rešetki za zračnike.
  • Svež in kakovosten zrak
  • Ne povzroča hrupa

Slabosti naravnega prezračevanja prostorov

  • Neprimeren način prezračevanja, kadar je zunaj slabo vreme (visoka vlaga, inverzija, onesnažen zrak)
  • Če so v zunanjem zraku nevarne snovi, jih z naravnim prezračevanjem ne moremo odstraniti. Če se jih ne zavedamo, jih lahko dovedemo v notranjost prostora, s čemer poslabšamo kakovost zraka v notranjosti.